Altima Verzekering

100% casco
Maif
U geniet van een casco-verzekering Altima.
De verzekering is automatisch inbegrepen bij het voertuig.

Bestuurders en passagiers

 • Verzekerd tegen schade
 • Geen eigen risico wanneer
  u niet verantwoordelijk bent voor de schade.

Voertuig

 • Verzekerd tegen schade
 • Verzekerd tegen diefstal & brand

Eigenaar van het voertuig

 • Alles wordt voor u geregeld in geval
  van schade
 • Geen malus in geval van schade

Werking van de verzekering

In partnerschap met de verzekeringsgroep Altima,
DriiveMe biedt u een verzekering op maat aan

Voor elk DriiveMe-traject vervangt de verzekering Altima de jaarlijkse verzekering van de eigenaar.
U hoeft geen stappen te ondernemen.

In geval van schade, is het de verzekering van DriiveMe die tussenkomt,
wat de eigenaar van het voertuig toelaat volledig gedekt te zijn zonder risico op malus.

De verzekeringswaarborgen

Schade, Brand en diefstal van het voertuig

Beschadigingen aan het voertuig 100.000 € HT
Vuur, stormen, natuurkrachten 100.000 € HT
Natuurrampen met bij decreet vastgesteld eigen risico 100.000 € HT
Voertuigdiefstal 100.000 € HT
Aanslagen en terreurdaden 100.000 € HT
Glasbreuk van het voertuig onbeperkt bedrag

De wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden

Verkeersrechtelijke aansprakelijkheid onbeperkt bedrag
Verdediging van verhaal en insolventie onbeperkt bedrag
Autoverzekering bestuurder onbeperkt bedrag
Materiële en immateriële gevolgschade € 100.000.000

Lijst met eigen risico-opties voor de bestuurder

Passagiersvoertuigen Bedrijfsvoertuigen Optie beperking eigen risico
Wettelijke aansprakelijkheid zonder Eigen risico zonder Eigen risico zonder Eigen risico
Verdediging - Beroep zonder Eigen risico zonder Eigen risico zonder Eigen risico
Beschadigingen aan het voertuig Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 zonder Eigen risico
Voertuigdiefstal Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 zonder Eigen risico
Voertuigbrand Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 zonder Eigen risico
Aanslagen en terreurdaden Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 zonder Eigen risico
Natuurrampen Eigen risico bij besluit vastgesteld Franchise fixée par décret zonder Eigen risico
Glasbreuk Eigen risico van € 150 Eigen risico van € 150 Eigen risico van € 150

De verzekeringsvoorwaarden

Voor de bestuurder

 •  Le conducteur doit avoir au moins 21 ans et 3 ans de permis valide en France.
 •  Het voertuig mag alleen worden bestuurd in Frankrijk en aangrenzende landen.
 •  Het voertuig is bestemd voor persoonlijk en niet voor professioneel gebruik.
 •  De bestuurder mag het voertuig niet onderverhuren.

Voor de eigenaar

 •  Het voertuig moet over 4 wielen beschikken en een laadvermogen lager dan of gelijk aan 3,5 ton.
 •  Het voertuig moet in Frankrijk ingeschreven zijn.
 •  Het voertuig mag niet over meer dan 9 zitplaatsen beschikken (bestuurder inbegrepen).
 •  Het fiscaal vermogen van het voertuig mag niet hoger zijn dan 14 pk.
 •  Het voertuig moet gedurende het gehele jaar verzekerd zijn.

De verzekeringspolis

De volledige verzekeringspolis is beschikbaar op dit adres
Verzekeringspolis