Verzekering P&V

100% casco
P&V
U geniet van een casco-verzekering P&V.
De verzekering is automatisch inbegrepen bij het voertuig.

Werking van de verzekering

In partnerschap met de verzekeringsgroep P&V,
DriiveMe heeft een wagenparkverzekering afgesloten waar u van kunt profiteren

Voor elk DriiveMe-traject vervangt de verzekering P&V de jaarlijkse verzekering van de eigenaar.
U hoeft geen stappen te ondernemen.

In geval van schade, is het de verzekering van DriiveMe die tussenkomt,
wat de eigenaar van het voertuig toelaat volledig gedekt te zijn zonder risico op malus.

De verzekeringswaarborgen

Schade, Brand en diefstal van het voertuig

Beschadigingen aan het voertuig 100.000 € HT
Vuur, stormen, natuurkrachten 100.000 € HT
Natuurrampen met bij decreet vastgesteld eigen risico 100.000 € HT
Voertuigdiefstal 100.000 € HT
Aanslagen en terreurdaden 100.000 € HT
Glasbreuk van het voertuig 100.000 € HT

De wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden

Geen gegevens

Lijst met eigen risico-opties voor de bestuurder

Passagiersvoertuigen Bedrijfsvoertuigen Optie beperking eigen risico
Beschadigingen aan het voertuig Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Eigen risico van € 150
Diefstal, vandalisme Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Eigen risico van € 150
Kaping van het voertuig Niet bedekt Niet bedekt Niet bedekt
Vuur, storm, hagel Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Eigen risico van € 150
Aanslagen en terreurdaden Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Eigen risico van € 150
Natuurrampen Eigen risico van € 350 Eigen risico van € 350 Eigen risico van € 150
Glasbreuk Eigen risico van € 180 Eigen risico van € 180 Eigen risico van € 180
Wettelijke aansprakelijkheid
Defensie beroep
Hulp bij juridische bescherming
zonder Eigen risico zonder Eigen risico zonder Eigen risico
Dekking voor persoonlijke bescherming van de bestuurder zonder Eigen risico zonder Eigen risico zonder Eigen risico
Assistentie zonder kilometeraftrek zonder Eigen risico zonder Eigen risico zonder Eigen risico

De verzekeringsvoorwaarden

Voor de bestuurder

 •  De bestuurder moet minstens 26 jaar oud zijn en 3 jaar (moet worden bewezen door een claimgeschiedenis) van een geldig rijbewijs in België
 •  Het voertuig is bestemd voor persoonlijk en niet voor professioneel gebruik.
 •  De bestuurder mag de afgelopen 3 jaar geen burgerlijke aansprakelijkheid en materiële schade hebben gehad of de afgelopen 5 jaar geen rijbewijs hebben ingetrokken
 •  De bestuurder mag het voertuig niet onderverhuren.
 •   Het voertuig mag alleen in België en in aangrenzende landen worden gereden.

Voor de eigenaar

 •  Het voertuig mag geen cataloguswaarde hebben van meer dan 100.000 euro exclusief btw
 •  Het voertuig moet over 4 wielen beschikken en een laadvermogen lager dan of gelijk aan 3,5 ton.
 •   De eigenaar moet gedomicilieerd zijn in België.
 •  Het voertuig mag niet over meer dan 9 zitplaatsen beschikken (bestuurder inbegrepen).
 •  Het voertuig moet gedurende het gehele jaar verzekerd zijn.
 •  Voertuigherstellingen moeten worden uitgevoerd door erkende Belgische garages

Het verzekeringscontract

De volledige Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn op dit adres verkrijgbaar
Algemene verzekeringsvoorwaarden