Verzekering Baloise

100% casco
Baloise
U geniet van een casco-verzekering Baloise.
De verzekering is automatisch inbegrepen bij het voertuig.

Werking van de verzekering

In partnerschap met de verzekeringsgroep Baloise,
DriiveMe heeft een wagenparkverzekering afgesloten waar u van kunt profiteren

Voor elk DriiveMe-traject vervangt de verzekering Baloise de jaarlijkse verzekering van de eigenaar.
U hoeft geen stappen te ondernemen.

In geval van schade, is het de verzekering van DriiveMe die tussenkomt,
wat de eigenaar van het voertuig toelaat volledig gedekt te zijn zonder risico op malus.

De verzekeringswaarborgen

Schade, Brand en diefstal van het voertuig

Beschadigingen aan het voertuig 100.000 € HT
Vuur, stormen, natuurkrachten 100.000 € HT
Natuurrampen met bij decreet vastgesteld eigen risico 100.000 € HT
Voertuigdiefstal 100.000 € HT
Aanslagen en terreurdaden 100.000 € HT
Glasbreuk van het voertuig 100.000 € HT

De wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden

Verdediging beroep € 16.000
Materiële en immateriële gevolgschade € 100.000.000

Lijst met eigen risico-opties voor de bestuurder

Passagiersvoertuigen Bedrijfsvoertuigen Optie beperking eigen risico
Wettelijke aansprakelijkheid zonder Eigen risico zonder Eigen risico zonder Eigen risico
Verdediging - Beroep zonder Eigen risico zonder Eigen risico zonder Eigen risico
Beschadigingen aan het voertuig Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Franchise de 150 €
Voertuigdiefstal Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Franchise de 150 €
Voertuigbrand Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Franchise de 150 €
Aanslagen en terreurdaden Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Franchise de 150 €
Natuurrampen Eigen risico van € 800 Eigen risico van € 1500 Franchise de 150 €
Glasbreuk Eigen risico van € 150 Eigen risico van € 150 Eigen risico van € 150

De verzekeringsvoorwaarden

Voor de bestuurder

  •  Le conducteur doit avoir au moins 21 ans et 3 ans de permis valide en France.
  •  Het voertuig mag alleen in France en in aangrenzende landen worden gereden.
  •  Het voertuig is bestemd voor persoonlijk en niet voor professioneel gebruik.
  •  De bestuurder mag het voertuig niet onderverhuren.

Voor de eigenaar

  •  Het voertuig moet over 4 wielen beschikken en een laadvermogen lager dan of gelijk aan 3,5 ton.
  •  Het voertuig moet geregistreerd zijn in France.
  •  Het voertuig mag niet over meer dan 9 zitplaatsen beschikken (bestuurder inbegrepen).
  •  Het fiscaal vermogen van het voertuig mag niet hoger zijn dan 14 pk.
  •  Het voertuig moet gedurende het gehele jaar verzekerd zijn.

Het verzekeringscontract

De volledige Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn op dit adres verkrijgbaar
Algemene verzekeringsvoorwaarden